НАКА̀НЯНЕ

НАКА̀НЯНЕ1 ср. Рядко. Отгл. същ. от наканям и от наканям се; наканване.

НАКА̀НЯНЕ

НАКА̀НЯНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от наканям се; наканване2.

Списък на думите по буква