НАКА̀ПВАМ

НАКА̀ПВАМ1, -аш, несв.; нака̀пя, -еш, мин. св. -ах, св., прех. Напръсквам, опръсквам с капки някого или нещо; покапвам, изкапвам. Настъпиха се, сбутаха се с едного, почнаха да отнемат един от друг перото, накапаха книгата с чернило. Ал. Константинов, БГ, 37. Зададе се тъмен облак, / удари си буен дъждец, / та прокапа злат манастир, / та накапа стар игумен. СбВСтТ, 37. Накапа ме с ядене.Ще ме накапеш с мастило. накапвам се, накапя се страд. и възвр. Гълташе супата лакомо и бързо, без да забележи, че се беше накапал на няколко места по ризата.

НАКА̀ПВАМ

НАКА̀ПВАМ2, -аш, несв.; нака̀пя, -еш, мин. св. -ах, св. 1. Прех. Изливам, наливам на капки. Пътниците накапаха гореща лой по прозорците и закрепиха свещите. Ал. Константинов, БГ, 25. Направи от дървена пепел луга.. и като усетиш, че .. ще се вкисне, а ти накапи няколко капки. П. Р. Славейков, СК, 100.

2. Непрех. Диал. За течност — изтичам и се събирам капка по капка; накапвам се (Н. Геров, РБЯ III). Накапа цяла паница вода. Н. Геров, РБЯ III, 164. накапвам се, накапя се страд. от накапвам2 в 1 знач. Върху нея [маската] се слагат няколко слоя марля, върху която се накапва упойващо лекарство, което болният вдишва, упойва се и бива опериран. ВН, 1961, бр. 3125, 4.

НАКА̀ПВАМ СЕ несв.; нака̀пя се св., непрех. Диал. Накапвам2 (във 2 знач.) (Н. Геров, РБЯ III). Накапа се доста вода. Н. Геров, РБЯ III, 164.

НАКА̀ПВАМ

НАКА̀ПВАМ3, -аш, несв.; нака̀пя, -еш, мин. св. -ах, св., непрех. Само мн. и 3 л. ед. За листа, плодове и др. — опадваме, изпадваме известно количество, много или изцяло; окапвам. Подавам им от сливите.. — Няма много накапали. Т. Влайков, Пр I, 137-138. По земята бяха накапали пожълтели листа.

Списък на думите по буква