НАКА̀ПВАНЕ

НАКА̀ПВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от накапвам1 и от накапвам се; покапване, изкапване.

НАКА̀ПВАНЕ

НАКА̀ПВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от накапвам2 и от накапвам се.

НАКА̀ПВАНЕ

НАКА̀ПВАНЕ3 ср. Отгл. същ. от накапвам3; окапване.

Списък на думите по буква