НАКА̀ПЯ

НАКА̀ПЯ1. Вж. накапвам1.

НАКА̀ПЯ

НАКА̀ПЯ2. вж. накапвам2.

НАКА̀ПЯ

НАКА̀ПЯ3. Вж. накапвам3.

Списък на думите по буква