НАКА̀РВАНЕ

НАКА̀РВАНЕ ср. Отгл. същ. от накарвам се.

Списък на думите по буква