НАКА̀СТРЮВАНЕ

НАКА̀СТРЮВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от накастрювам и от накастрювам се; накастряне.

Списък на думите по буква