НАКАТА̀ВАМ

НАКАТА̀ВАМ, -аш, несв.; наката̀я, ‑а̀еш, мин. св. -а̀х, св., прех. Книж. Нагъвам1, сгъвам, скатавам. Привечер мълчаливият Димо наката по войнишки платнището, метна го на рамо и отново тръгна през гората под дъжда. М. Марчевски, МП, 112. накатавам се, накатая се страд.

— От рус. накатать.

Списък на думите по буква