НАКАТА̀ВАНЕ

НАКАТА̀ВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от накатавам и от накатавам се.

Списък на думите по буква