НАКАТА̀Я

НАКАТА̀Я. Вж. накатавам.

Списък на думите по буква