НАКАТЀРВАМ

НАКАТЀРВАМ СЕ, -аш се, несв.; накатѐря се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. 1. Разг. Само мн. и 3 л. ед. Покатерваме се мнозина или всички; накачвам се. Бяхме се накатерили и по стълбите на храма по колоните, по оградата.

2. Диал. Катеря се много, до насита (Н. Геров, РБЯ III).

Списък на думите по буква