НАКАТЀРВАНЕ

НАКАТЀРВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от накатервам се.

Списък на думите по буква