НАКАТЀРЯ

НАКАТЀРЯ СЕ. Вж. накатервам се.

Списък на думите по буква