НАКАТРАНЯ̀ВАНЕ

НАКАТРАНЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от накатранявам и от накатранявам се.

Списък на думите по буква