НАКАХЪРЯ̀

НАКАХЪРЯ̀. Вж. накахърявам.

Списък на думите по буква