НАКАХЪРЯ̀ВАНЕ

НАКАХЪРЯ̀ВАНЕ ср. Простонар. Отгл. същ. от накахърявам и от накахърявам се; нажаляване, наскърбяване, натъжаване, окахъряване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква