НАКА̀ЧВАНЕ

НАКА̀ЧВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от накачвам1 и от накачвам се; накачане1.

НАКА̀ЧВАНЕ

НАКА̀ЧВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от накачвам2 и от накачвам се; накачане2.

Списък на думите по буква