НАКВА̀СВАНЕ

НАКВА̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от наквасвам1 и от наквасвам се.

Списък на думите по буква