НАКИКО̀ТВАМ

НАКИКО̀ТВАМ СЕ, -аш се, несв.; накико̀тя се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Разг. Кикотя се много, до насита. Учителят остави децата да се накикотят и започнаха урока.

Списък на думите по буква