НАКЍПРЯМ

НАКЍПРЯМ, -яш, несв.; накѝпря, -иш, мин. св. -их, св., прех. Разг. Нагиздвам, натруфям. накипрям се, накипря се страд. и възвр. Сбивания ставаха за яркоцветни платове и дрехи — всеки голтак.. ламтеше да се накипри. Ем. Станев, А, 205. Багаинът помълча и додаде тихо и завистливо: — Накипри се като истински българин и сякаш днеска-утре и боил ще стане! Й. Вълчев, СКН, 152.

Списък на думите по буква