НАКИПЯ̀ВАНЕ

НАКИПЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от накипявам и от накипява ми.

Списък на думите по буква