НА̀КИТЕЦ

НА̀КИТЕЦ ср. Умал. от накит.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква