НАКЛА̀ВАНЕ

НАКЛА̀ВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от наклавам1 и от наклавам се; наклаждане1.

НАКЛА̀ВАНЕ

НАКЛА̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от наклавам2 и от наклавам се; наклаждане2.

Списък на думите по буква