НАКЛАДА̀

НАКЛАДА̀1. Вж. наклавам1, наклаждам1 и накладвам.

НАКЛАДА̀

НАКЛАДА̀2. Вж. наклавам2 и наклаждам2.

Списък на думите по буква