НАКЛА̀ДВАНЕ

НАКЛА̀ДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от накладвам и от накладвам се; наклаждане1.

Списък на думите по буква