НАКЛА̀ДЕН

НАКЛА̀ДЕН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от наклада като прил. За огън, печка — който гори. Накладеният огън запращя и осветли загорелите лица на седмина

души грънчари. А. Каралийчев, СР, 34. Накладената печка бумтеше, през вратичката ѝ се показваше игриво пламъче. Ст. Марков, ДБ, 39.

Списък на думите по буква