НАКЛА̀ЖДАНЕ

НАКЛА̀ЖДАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наклаждам1 и от наклаждам се; запалване.

НАКЛА̀ЖДАНЕ

НАКЛА̀ЖДАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от наклаждам2 и от наклаждам се; натрупване, струпване.

Списък на думите по буква