НАКЛЕВЀТВАНЕ

НАКЛЕВЀТВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от наклеветвам и от наклеветвам се; наклеветяване.

Списък на думите по буква