НАКЛЕВЕТЯ̀ВАНЕ

НАКЛЕВЕТЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наклеветявам и от наклеветявам се; наклеветване.

Списък на думите по буква