НАКЛЀПВАНЕ

НАКЛЀПВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наклепвам1 и от наклепвам се; наковаване1.

НАКЛЀПВАНЕ

НАКЛЀПВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от наклепвам2 и от наклепвам се.

Списък на думите по буква