НАКЛЀЯ

НАКЛЀЯ. Вж. наклейвам.

Списък на думите по буква