НАКЛО̀НЕНО

НАКЛО̀НЕНО нареч. Под наклон; наведено, полегато. Като се спря и загледа насам, ясно личеше, че очите ѝ [на лисицата] са наклонено разположени, а зеницата ѝ — отвесна и продълговата. П. Петков, СП, 24.

Списък на думите по буква