НАКЛО̀ПАМ

НАКЛО̀ПАМ. Вж. наклопвам.

Списък на думите по буква