НАКЛО̀ПВАНЕ

НАКЛО̀ПВАНЕ ср. Разг. Неодобр. Отгл. същ. от наклопвам и от наклопвам се; наклеветяване, наклепване2, наковаване2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква