НАКЛЯ̀НКВАМ

НАКЛЯ̀НКВАМ СЕ, -аш се, несв.; накля̀нкам се, -аш се, мин. св. -ах се, св., непрех. Диал. Неодобр. Напивам се; нажулвам се, нарязвам се, накърквам се, натаралянквам се, насмуквам се, насвятквам се, натрясквам се, нафирквам се. "Аз са бях наклянкал като копач". Л. Каравелов, Съч. VII, 28.

Списък на думите по буква