НАКЛЯ̀НКВАНЕ

НАКЛЯ̀НКВАНЕ ср. Диал. Неодобр. Отгл. същ. от наклянквам се; напиване, нажулване, нарязване, накъркване, натаралянкване, насмукване, насвяткване, натряскване, нафиркване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква