НАКОВА̀

НАКОВА̀1. Вж. наковавам1.

НАКОВА̀

НАКОВА̀2. Вж. наковавам2.

Списък на думите по буква