НАКОВА̀ВАНЕ

НАКОВА̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наковавам1 и от наковавам се.

НАКОВА̀ВАНЕ

НАКОВА̀ВАНЕ2 ср. Разг. Неодобр. Отгл. същ. от наковавам2 и от наковавам се.

Списък на думите по буква