НАКОВЛА̀ЖДАНЕ

НАКОВЛА̀ЖДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наковлаждам и от наковлаждам се; наклеветяване, наклеветване, обвиняване, обаждане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква