НА̀КОГА

НА̀-КОГА (СИ). Вж. нам-кога (си).

Списък на думите по буква