НАКО̀ЖЕН

НАКО̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. Остар. Кожен. Къпането може да повлече към накожните болести, ако са къпят двоица в една и съща вода. Лет., 1876, 110. Ако ся не миете всеки ден, порите накожни ви ся закриват от нечистота. С. Радулов, НД (превод), 20. За избягвание на лошите сетнини, които стават от бързото накожно изпарение при духанието на този вятър, туземците намазват тялото си с лой. И. Гюзелев, РФ, 428.

Списък на думите по буква