НА̀КОЙ

НА̀-КОЙ (СИ). Вж. нам-кой (си).

Списък на думите по буква