НАКО̀ЛВАНЕ

НАКО̀ЛВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наколвам1 и от наколвам се.

НАКО̀ЛВАНЕ

НАКО̀ЛВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от наколвам2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква