НАКО̀ЛЕН

НАКО̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който е построен, изграден, направен върху колове. Родното селце на Куп се казва Ле Бо. Тридесетте му наколни къщи,.., приличат повече на ято орли. Ал. Гетман, ВС, 132. Отвъд шосето,.., лежаха прострени под острото слънце сивозелени бостани.. и сред тях като неподвижни часовои се извишаваха тук-там наколни пъдарници. К. Константинов, ППГ, 19. // За жилище, дом — който е върху колове, забити в плитки заливи, езера и др. Жителите на наколните жилища в Швейцария преди около 4 000 години също са отглеждали пшеница. Д. Циков, КСКР, 7. Характерни са наколните жилища и малките тръстикови колиби, в които живее цялото семейство. Б. Петков, К, 34.

Списък на думите по буква