НАКОЛЀНКА

НАКОЛЀНКА ж. Наколенник (в 1 и 3 знач.). Но Васката вече не гледаше тубата, а солидните кожени наколенки върху брича му и си казваше:"Тези мешини са от футляр." Б. Априлов, СбС, 194.

Списък на думите по буква