НАКОЛЀНЧВАНЕ

НАКОЛЀНЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наколенчвам; коленичене, наколеничване.

Списък на думите по буква