НАКО̀НТВАНЕ

НАКО̀НТВАНЕ ср. Разг. Ирон. Отгл. същ. от наконтвам и от наконтвам се; издокарване, докарване, нагиздване, пременяване.

Списък на думите по буква