НАКОПА̀ВАМ

НАКОПА̀ВАМ, -аш, несв.; накопа̀я, ‑а̀еш, мин. св. накопа̀х, св., прех. 1. Изкопавам известно или голямо количество от нещо. Тази пръст могат да накопаят двама-трима души, а ние сме шестима. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 135.

2. Изкопавам много неща. Накопахме дупки и посадихме дръвчетата. накопавам се, накопая се страд. накопавам си, накопая си възвр.

НАКОПА̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.; накопа̀я се, -а̀еш се, мин. св. накопа̀х се, св., непрех. Копая много, до насита.

Списък на думите по буква