НАКОПА̀ВАНЕ

НАКОПА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от накопавам и от накопавам се. Друга слабост.. е недостатъчното накопаване и неправилното съхраняване на глината. РД, 1950, бр. 292, 3.

Списък на думите по буква