НАКОРАВЀЯ

НАКОРАВЀЯ. Вж. накоравявам.

Списък на думите по буква