НАКОСЯ̀ВАНЕ

НАКОСЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от накосявам.

Списък на думите по буква